avatar
Ge förslag till Unghunden!

Nu är det dags att lämna förslag på nominering till Seriefrämjandets specialpris Unghunden! Priset delas ut till serieskapare, redaktörer, förlag eller andra som gjort betydande insatser för svenska barn- och ungdomsserier i Sverige.

Skicka förslag och motivering, tillsammans med ditt namn och kontaktuppgifter, senast 19 mars till [email protected].

Bland de inkomna förslagen tas fem slutliga nomineringarna fram. Dessa offentliggörs tillsammans med nomineringarna till Urhunden vid Stockholms internationella seriefestival i maj. Priset delas sedan ut vid Bokmässan i Göteborg i september.

This entry was posted in Unghunden, Urhunden, Urhundenpriset. Bookmark the permalink.

Comments are closed.