Om Urhunden

Seriefrämjandets pris Urhunden delas sedan 1987 årligen ut till föregående års bästa originalsvenska respektive översatta seriebok. Priset är uppkallat efter en klassisk svensk seriefigur (en korsning mellan hund och dinosaurie) från förra sekelskiftet av Oskar Andersson, signaturen OA.

Sedan 1994 delas också ut ett speciellt pris, Unghunden, till någon eller några som gjort insatser för barn- och ungdomsserier i Sverige.

Som ett led i förberedelserna för juryns arbete med ställer dess sekreterare varje år samman en lista över föregående års utgivna seriealbum i Sverige. Dessa listor återfinns under fliken Albumlistor.

The Urhunden plaque is awarded annually since 1987 by Seriefrämjandet, The Comics Association, to respectively the best original Swedish and translated comics album. The word Urhunden means ”Primeval dog”, and is after a classic Swedish comics character, a cross between a dog and a dinosaur, created by cartoonist Oskar Andersson, better known as OA. Since 1994 there is also a special award, Unghunden (Young dog), for contributions to comics for children and young people in Sweden. The recipients of the awards are named by a special jury.

Comments are closed.